Poprzez badania do unijnych milionów

Obecnie funkcjonujący program Inteligentny Rozwój daje nam możliwość finansowania prac badawczych za kwotę blisko 3,5 mld euro. Pieniądze przeznaczone są dla małych i średnich firm, które mają do realizacji interesujące projekty i będą w stanie przekonać do nich ekspertów.

Dotacje unijne dla firm

Wszystkie programy unijne mają bardzo dokładnie określone warunki, które trzeba spełnić, by dało się z tego programu korzystać i wyciągać dostępne w nim środki finansowe. Jeśli chodzi o te projekty obecnie dostępne to mamy wiele takich, które wspierają przedsiębiorców i mogą decydować o tym, że będzie się inwestować w badania przemysłowe i prace rozwojowe. Właśnie to te hasła i zagadnienie są obecnie najważniejsze, gdy chodzi o ofertę udoskonalającą propozycję danej firmy.

Fundusze Europejskie

Jeśli przedsiębiorca będzie chciał korzystać z funduszy danej firmy powinien starać się o spełnienie określonych kryteriów, które są przygotowywane pod kątem dostępnych programów. Jego pomysł na rozwój powinien się opierać na innowacyjnej koncepcji stworzenia modernizowanego produktu. Oczekiwania są takie, że firma będzie dążyła do rozwoju i to właśnie na ten rozwój ma uzyskiwać środki w ramach finansów UE. Ten pomysł jaki będzie się przedstawiać musimy odpowiednio ukształtować. Sam zakres prac czy badań jakie będą prowadzone tak naprawdę może być dowolny i każdy je sam może konkretyzować. Jedynym ograniczeniem będą inteligentne krajowe specjalizacje. Przedsiębiorca, jeśli go dotyczą musi działać w takim właśnie obszarze. Rzeczywiście wtedy będzie można powiedzieć, że środki są dobrze wykorzystywane.

Dofinansowanie unijne

O pieniądze z UE starać się mogą wszystkie firmy, ale dla konkretnych firm są różne terminy, gdy będzie można składać wnioski. Nabór otwarty jest w różnych terminach i trzeba się do nich dopasować. niezależnie od tego mamy także specjalne szybkie ścieżki, które dadzą możliwość przygotować taki wniosek szybciej i będzie można również oczekiwać, że ta ocena także będzie szybsza i będzie cały proces można przeprowadzić sprawniej, bez większych ograniczeń.

Prace rozwojowe

Projekty unijne

Należy podkreślić, że dostępne projekty unijne w zakresie badań i rozwoju dają obecnie możliwość wycofania się z realizacji projektu i nie będzie to traktowane jako złamanie podpisanej umowy o dofinansowanie. Nie będzie więc trzeba się obawiać sankcji jakie są w przepisach. Chodzi o to, by działanie traktować tak, że badanie nie zawsze przyniesie sukces. To ważne, by te prace rozwojowe prowadzić i jednocześnie nie mieć obligatoryjnie konieczności ich ukończenia z obawy o to, że straci się dofinansowania.

Autor

Bartosz Kruczyński

Redakcja szkola-lukasz.pl

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@szkola-lukasz.pl

Skorzystaj z naszego doświadczenia związanego ze wsparciem i rozwojem firm

Jak przygotować wniosek o dotacje unijne?
Jakie warunki trzeba spełniać ubiegając się o dofinansowanie?
W jaki sposób rozwinąć swój biznes?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko na naszym portalu