Notatka informacyjna: Prawo rynku wewnętrznego - swoboda świadczenia usług

Prawo rynku wewnętrznego - swoboda świadczenia usług

Celem niniejszego wniosku jest zwalczanie nieuczciwych praktyk i utrwalenie zasady równego traktowania pracowników delegowanych i innych osób. Omówione zostaną również dwa orzeczenia wydane w 2016 r., które są szczególnie emblematyczne dla swobody świadczenia usług. Pierwszy wyrok stanowi okazję do przeglądu orzecznictwa Trybunału w zakresie gier losowych, ważnego sektora gospodarki państw członkowskich, który nie został zharmonizowany ze względu na utrzymywanie się bardzo różnych kultur i praktyk krajowych. Po raz kolejny potępia Niemcy za organizację monopolu na zakłady sportowe. Podkreśla klasyczną formę ograniczenia swobody świadczenia usług, w której prowadzenie działalności przez usługodawcę w przyjmującym państwie członkowskim jest uzależnione od uzyskania licencji, której warunki są niezwykle trudne, a nawet niemożliwe. Wyrok ten przypomina również państwom członkowskim o ich obowiązku przejrzystości przy przyjmowaniu nowych przepisów, tak aby podmioty gospodarcze mogły się z nimi zapoznać. Drugi wyrok potępia Węgry za nieprzestrzeganie swobodnego przepływu osób prawnych, w szczególności na podstawie przepisów dyrektywy usługowej. Dotyczy ona ograniczeń w zakresie nieprzyznawania węgierskim oddziałom spółek z innych państw członkowskich świadczeń rzeczowych wypłacanych pracownikom. Ten wyrok Wielkiej Izby ilustruje związek między dyrektywą usługową a orzecznictwem Trybunału w sprawie swobodnego przepływu osób prawnych.

Flaga unii europejskiej]

W tej części NADMI. 3 uprawnienie: swoboda świadczenia usług

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie delegowania pracowników: w kierunku konsensusu w sprawie delegowania pracowników

  • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 marca 2016 r., zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, COM(2016) 128 final

Dalsze potępienie Niemiec za utrzymywanie faktycznego monopolu w zakresie organizowania zakładów sportowych, co stoi w sprzeczności ze swobodą świadczenia usług

  • TSUE, 1. izba, 4 lutego 2016 r., Sebat Ince, nr C-336/14, ECLI:EU:C:2016:72

Potępienie Węgier za nieprzestrzeganie swobody przepływu osób prawnych

  • TSUE, Gr. ch. z dnia 23 lutego 2016 r., Komisja przeciwko Węgrom, nr C-179/14, ECLI:EU:C:2016:108.

Pobierz tę część NADMI 1/2017. 3 tutaj

Autor

Rafał Kwiecień

Redakcja szkola-lukasz.pl

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@szkola-lukasz.pl

Skorzystaj z naszego doświadczenia związanego ze wsparciem i rozwojem firm

Jak przygotować wniosek o dotacje unijne?
Jakie warunki trzeba spełniać ubiegając się o dofinansowanie?
W jaki sposób rozwinąć swój biznes?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko na naszym portalu