Notatka informacyjna: Prawo rynku wewnętrznego

Niniejszy drugi komunikat prasowy: Prawo rynku wewnętrznego (NADMI) poświęcony jest swobodnemu przepływowi pracowników, a w szczególności urzędników służby cywilnej.

W ramach swobodnego przepływu osób pracownicy korzystają z bardziej korzystnych przepisów dotyczących prawa pobytu oraz w bardziej kompleksowy sposób z zasady równego traktowania z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego. TSUE skrupulatnie czuwa nad przestrzeganiem zasady równego traktowania oraz zakazu bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i warunków pracy. Orzeczenia analizowane w niniejszej nocie informacyjnej dotyczą kwestii ograniczeń w swobodnym przepływie urzędników służby cywilnej posiadających specjalny status w państwach członkowskich. Obecnie zarówno krajowe, jak i lokalne służby cywilne państw członkowskich zostały otwarte dla pracowników z innych państw, ale nadal istnieją ograniczenia tej swobody przepływu. Podczas gdy przyjmujące państwa członkowskie są często skłonne do nakładania ograniczeń na swobodny przepływ pracowników, wybrane orzeczenia ilustrują, w jaki sposób państwa członkowskie pochodzenia utrudniają swobodny przepływ urzędników służby cywilnej. Trzy wyroki dotyczą dyskryminacji odwrotnej w zakresie emerytur krajowych urzędników służby cywilnej w związku z korzystaniem przez nich ze swobody przemieszczania się w innym państwie członkowskim lub nawet w instytucji europejskiej. Świadczą one o gospodarczych i społecznych korzyściach płynących ze swobodnego przepływu urzędników służby cywilnej w Unii Europejskiej, zgodnie z art. 45 TFUE.

 

Dowiedz się więcej na http://vamp.com.pl/,

Domek z pieniedzy

Autor

Joanna Guzy

Redakcja szkola-lukasz.pl

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@szkola-lukasz.pl

Skorzystaj z naszego doświadczenia związanego ze wsparciem i rozwojem firm

Jak przygotować wniosek o dotacje unijne?
Jakie warunki trzeba spełniać ubiegając się o dofinansowanie?
W jaki sposób rozwinąć swój biznes?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko na naszym portalu