Dotacje na inwestycje – kredyt technologiczny w 2016 roku

Dotacje unijne dla firm

Kredyt technologiczny nie będzie jedyną dotacje na inwestycję bez limitu, gdy chodzi o koszy budowlane. Obecnie funkcjonuje już nowy konkurs Kredyt na innowacje technologiczne w ramach programu Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020. Kredyt technologiczny to mechanizm o finansującym charakterze, który ma dawać dotację w formie premii technologicznej. Małe oraz średnie firmy z całej Polski mają czas do składania wniosków do końca września.

Fundusze Europejskie

Ta inwestycja, która ma być finansowana przez kredyt technologiczny musi dotyczyć wdrożenia innowacji technologicznych, które są wynikiem własnych prac badanie plus rozwój albo wynikiem prac badanie plus rozwój realizowanych przez innych i nabywanych przez przedsiębiorców. Wsparcie dla przedsiębiorcy będzie stanowić premia technologiczna, która stanowi spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank na realizację inwestycji. Jednocześnie tutaj środki własne przedsiębiorcy jakie będzie trzeba wyłożyć to minimum 25% wszystkich kosztów kwalifikowanych inwestycji z kredytu technologicznego.

Dofinansowanie unijne

Kwota, która jest przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach premii technologicznej na ta perspektywę to ponad 422 mln euro. W tym mamy podział dla województwa mazowieckiego: 41.977.739 euro dla pozostałych województw: 380.077.261 euro

Dla kogo?

Na to wsparcie liczyć mogą podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność na terenie RP i mają ją potwierdzoną wpisem do stosownego rejestru a jednocześnie spełniają wymagania dla mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez KE. Muszą mieć również zdolność kredytową.

Kredyt technologiczny

Projekty unijne

Wsparcie jest przeznaczone na realizowanie inwestycji technologicznych, które maja na celu kupowanie oraz wdrażanie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie do wytwarzania znacznie ulepszonych towarów, procesów czy usług. Technologia, która ma być przedmiotem wdrożenia powinna mieć prawo własności przemysłowej lub też ma być wynikiem prac rozwojowych lub badań przemysłowych. Kredyt technologiczny nie może być udzielony na kupowanie środka trwałego, w którym wdrożona będzie nowa technologia.

Wdrożenie technologii polegać będzie na działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną nową technologię i realizowany przez bazę technologiczną musi wynikać bezpośrednio z wdrożenia tej właśnie nowej technologii. W jakiej wysokości (% dotacji) Wysokość tego wsparcia może być różna i związana bezpośrednio z mapą pomocy regionalnej, która dokładnie określi formy podziału środków.

Autor

Rafał Kwiecień

Redakcja szkola-lukasz.pl

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@szkola-lukasz.pl

Skorzystaj z naszego doświadczenia związanego ze wsparciem i rozwojem firm

Jak przygotować wniosek o dotacje unijne?
Jakie warunki trzeba spełniać ubiegając się o dofinansowanie?
W jaki sposób rozwinąć swój biznes?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko na naszym portalu