Informacje zwrotne na temat Europejskiego Dziennika Studiów Prawnych

W tym wywiadzie Elias Deutscher wyjaśnia główne cele i funkcjonowanie Open Access European Journal of Legal Studies.

Jak urodził się EJLS?

The European Journal of Legal Studies (EJLS) jest akademickim czasopismem prawniczym, które zostało założone w 2007 roku przez doktorantów prawa w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI) we Florencji. Celem tej inicjatywy było stworzenie internetowego i otwartego dostępu do czasopisma prawnego, opartego na procesie wzajemnej weryfikacji z podwójnie ślepą próbą. EJLS od początku swego istnienia charakteryzuje się multidyscyplinarnym i wielojęzycznym charakterem. Czasopismo obejmuje cztery obszary badawcze działu prawnego EUI, a mianowicie prawo międzynarodowe, prawo europejskie, prawo porównawcze i filozofię prawną.

EJLS ma dwa główne cele:

  • dać naukowcom z UIE możliwość zapoznania się z procesem wzajemnej recenzji (w języku angielskim podwójnie ślepa recenzja) oraz nauczenia się krytycznej lektury artykułu naukowego i oceny jego jakości. W ten sposób EJLS umożliwia badaczom prawa na UIE odkrywanie świata akademickich publikacji i zdobywanie kluczowych umiejętności dla kariery akademickiej w dziedzinie prawa.
  • stworzenie platformy publikacji skupiającej się przede wszystkim na młodych naukowcach i innowacyjnym podejściu do badań prawniczych. Aby wesprzeć młodych naukowców, dokładamy wszelkich starań, aby proces wzajemnej oceny był dostępny dla autorów, którzy składają artykuł. Wszystkie uwagi, nawet jeśli nie zostaną przyjęte, otrzymują szczegółowe komentarze od dwóch ekspertów merytorycznych, którzy piszą raport z oceny. W trakcie całego procesu publikacji stale współpracujemy ze wszystkimi autorami, których prace są akceptowane w celu poprawienia ich argumentacji, struktury artykułów, ich metodologii oraz poprawienia kwestii stylu i językoznawstwa.

Co odróżnia ten dziennik od innych czasopism o otwartym dostępie?

Z mojego punktu widzenia, różnimy się od innych czasopism o otwartym dostępie na cztery główne sposoby.

Po pierwsze, proces wzajemnej oceny jest naprawdę w centrum naszego działania. Wszystkie nadesłane artykuły są anonimowe, krytycznie czytane przez dwóch doktorantów, a wszyscy autorzy otrzymują szczegółowe informacje zwrotne. Wybór artykułów dokonywany jest wyłącznie na podstawie raportów oceniających naszych sędziów, które wysyłane są do autorów. Nasze decyzje są zatem bardzo przejrzyste.

Po drugie, naszym głównym celem jest naprawdę zapewnienie najwyższego poziomu jakości naszych publikacji. Proces wzajemnej oceny odgrywa w tym względzie kluczową rolę. Ponadto wydajemy tylko dwa numery w roku. Przyjmujemy tylko dziesięć do dwunastu ogólnych artykułów rocznie. Stanowi to bardzo ograniczony procent liczby dokumentów, które otrzymujemy. Dzięki temu możemy być wymagający i krytyczni w procesie oceny i selekcji naszych artykułów.

Po trzecie, skuteczność i szybkość naszego procesu recenzji naprawdę odróżnia nas od innych otwartych, papierowych czasopism akademickich. Zazwyczaj zobowiązujemy się do udzielenia autorom odpowiedzi na ich zgłoszenia w ciągu trzech tygodni. Dzięki pracy wolontariuszy i dostępności 40 naukowców, którzy pracują jako redaktorzy wewnętrzni EJLS, jesteśmy znacznie szybsi niż inne czasopisma w naszym procesie recenzji i selekcji.

Po czwarte, nasze czasopismo jest naprawdę zaangażowane w promowanie pracy młodych naukowców i innowacyjnego podejścia do badań prawnych. Te dwa cele znajdują się również w samym sercu naszych dwóch nowych flagowych projektów. Rzeczywiście, wiosną ubiegłego roku wystosowaliśmy nowy apel o wkład w empiryczne studia prawnicze. W naszym ostatnim wydaniu opublikowaliśmy już bardzo interesujący artykuł, w którym wykorzystano metodę empiryczną do analizy upolitycznienia sądów konstytucyjnych w Europie. W kolejnych numerach będziemy publikować również inne artykuły z tej nowej dziedziny badań. Ponadto, oprócz wkładu znanych badaczy i profesorów, publikujemy również wkład młodych naukowców. Od dwóch lat mamy dział "Nowe głosy", który jest szczególnie poświęcony esejom krytycznym młodych naukowców. Kilka tygodni temu uruchomiliśmy naszą nagrodę "Nowe Głosy". Ta nagroda w wysokości 500 euro zostanie przyznana autorowi najlepszego eseju tego roku akademickiego 2016-2017. Zwycięzca zostanie ogłoszony na naszej stronie internetowej, a wszystkie eseje nadesłane i zaakceptowane w procesie oceny zostaną opublikowane i zajmą ważne miejsce w naszych dwóch kolejnych wydaniach.

Czy twój dziennik różni się od dziennika papierowego? Jak jest organizowane i finansowane czasopismo?

To, co najbardziej odróżnia nas od innych czasopism papierowych, to fakt, że jesteśmy całkowicie niezależni od wydawnictw. Nie mamy żadnego motywu zysku. Rzeczywiście, fakt, że jesteśmy czasopismem internetowym pozwala nam działać przy dość ograniczonym budżecie.

Nasze czasopismo jest również całkowicie samodzielnie zarządzane przez doktorantów UIE. Wszystkie decyzje organizacyjne i redakcyjne są podejmowane i poddawane pod głosowanie przez Redakcję EJLS. Korzystamy z instytucjonalnego, naukowego i finansowego wsparcia Wydziału Prawa UIE. Na przykład, podczas naszych posiedzeń korzystamy z pomieszczeń Instytutu i mamy Radę Naukową składającą się z czterech profesorów Zakładu, którzy służą wiedzą i radą, w szczególności w zakresie akademickiego i strategicznego kierunku naszego pisma.

Jeśli chodzi o nasz budżet, jesteśmy finansowani na dwa sposoby: z jednej strony poprzez darowizny, które mogą być dokonywane za pośrednictwem naszej strony internetowej, a z drugiej strony poprzez budżet Działu Prawnego UIE, który jest główną częścią naszego finansowania. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować Katedrze Prawa, a w szczególności profesorom naszej Rady Naukowej za bezwarunkowe wsparcie, jakie otrzymaliśmy w ostatnich latach.

Dowiedz się więcej:

  • zaproszenie do składania wniosków o nagrodę ejls new voices, zaproszenie do składania wniosków Empiryczne studia prawnicze Termin 1 grudnia 2016 r. Najnowszy numer Lato 2016 r.

Elias Deutscher rozpoczął studia na francusko-niemieckich studiach dwudyplomowych (licencjat i magisterium) w zakresie "zarządzania europejskiego i międzynarodowego" w SciencesPo Lille i na Uniwersytecie w Münsterze. W trakcie tego kursu uczestniczył również w programie nauczania prawa na odległość na Uniwersytecie w Lille 2. Następnie Elias kontynuował studia w Kolegium Europejskim w Brugii, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa europejskiego (LL.M.). Od 2014 roku Elias jest doktorantem w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, gdzie pisze pracę doktorską na temat związku między prawem konkurencji a demokracją. Od 2014 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego Europejskiego Dziennika Studiów Prawniczych (EJLS). Przez ostatni rok był redaktorem naczelnym EJLS.

Share:TwitterE-mailFacebookPrintLinkedInPocketWordPress:Lubię ładować...

Autor

Rafał Kwiecień

Redakcja szkola-lukasz.pl

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@szkola-lukasz.pl

Skorzystaj z naszego doświadczenia związanego ze wsparciem i rozwojem firm

Jak przygotować wniosek o dotacje unijne?
Jakie warunki trzeba spełniać ubiegając się o dofinansowanie?
W jaki sposób rozwinąć swój biznes?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko na naszym portalu