Dotacje unijne. Na co możesz zdobyć dofinansowanie?

Dotacje z Unii Europejskiej to od lat jeden z najważniejszych elementów finansowania wielu projektów tak państwowych, jak prywatnych. Na co można uzyskać aktualnie dofinansowanie?

Dotacje unijne: aktualne programy

Największym, funduszem celowym, z którego można uzyskać dotacje unijne, jest aktualnie Horyzont Europa. To unijny program badań i innowacji z budżetem 95,5 mld euro. Zajmuje się zmianami klimatycznymi, pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ONZ oraz pobudza konkurencyjność i wzrost UE. Program ułatwia współpracę i wzmacnia wpływ badań naukowych i innowacji na opracowywanie, wspieranie i wdrażanie polityk UE przy jednoczesnym stawianiu czoła globalnym wyzwaniom. Wspiera tworzenie i lepsze rozpowszechnianie doskonałej wiedzy i technologii. Tworzy miejsca pracy, w pełni angażuje zasoby talentów UE, pobudza wzrost gospodarczy, promuje konkurencyjność przemysłu i optymalizuje wpływ inwestycji w ramach wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej.

Inwestowanie w badania i innowacje to inwestowanie w zrównoważoną przyszłość to główne cele UE. Chodzi o przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez badania naukowe i innowacje. Opracowanie i wdrożenie programów UE w zakresie badań naukowych i innowacji ma kluczowe znaczenie dla realizacji tych ambicji. Fundusz Innowacyjny to jeden z największych na świecie programów finansowania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. Obszary docelowe obejmują innowacyjne wytwarzanie energii odnawialnej, magazynowanie energii, wychwytywanie i wykorzystywanie dwutlenku węgla, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, a także procesy niskoemisyjne w energochłonnych gałęziach przemysłu. Fundusz ten będzie finansowany za pośrednictwem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz niewydanych środków pochodzących z jego poprzednika, programu NER 300.

Fundusz będzie realizował projekty na dużą skalę o łącznym kapitale powyżej 7,5 miliona euro, jednak projekty na małą skalę mogą nadal korzystać z oddzielnych zaproszeń, które mają uproszczone procedury składania wniosków i wyboru.

kalkulator obok pieniędzy

Dofinansowanie z UE, kto może pomóc w składaniu wniosku?

Procedury finansowania mogą mieć 1 lub 2 etapy. W zależności od dziedziny, dostępnego budżetu i spodziewanej liczby wniosków procedura składania wniosków może obejmować jeden lub dwa etapy. W procedurze 1-etapowej na początku procesu złożysz pełny wniosek. W ramach procedury dwuetapowej należy najpierw złożyć wstępną propozycję zbiorczą. Jeśli twoja propozycja zostanie umieszczona na liście, zostaniesz zaproszony do złożenia pełnego wniosku w drugiej fazie. Po zidentyfikowaniu odpowiedniego zaproszenia uważnie przeczytaj zawarte w nim wytyczne. Zanim przejdziesz dalej, sprawdź w jego kryteriach i wymaganiach, czy się kwalifikujesz.

Przed przygotowaniem wniosku należy zawsze zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi zaproszenia, aby upewnić się, że się kwalifikujesz. Konkretne kryteria są określone w każdym programie finansowania i indywidualnym zaproszeniu. Przed złożeniem wniosku może być konieczne zarejestrowanie swojej firmy czy stowarzyszenia w Komisji. Wytyczne dotyczące zaproszenia określą, czy i jak należy to zrobić. Większość możliwości finansowania to projekty oparte na współpracy. Możesz jednak ubiegać się o dofinansowanie jako indywidualny badacz, zespół lub organizacja.

Przygotowanie oferty to czasochłonny proces! Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu na przygotowanie wniosku przed upływem terminu określonego w zaproszeniu. Wszystkie dokumenty i szablony, których będziesz potrzebować, zostaną wymienione w wytycznych dla wybranego zaproszenia. Pamiętaj, aby ściśle przestrzegać tych wskazówek. Jeśli tego nie zrobisz, Komisja może zdyskwalifikować twój wniosek. Wiele osób, które nigdy jeszcze nie składały wniosku o dofinansowanie, powinno zdecydować się na pomoc profesjonalnych firm. Ich pomoc w skutecznym pozyskaniu dotacji unijnych może się bowiem okazać kluczowa.

Firma ściśle współpracuje z tobą, pomoże ci zidentyfikować i określić możliwości finansowania z UE, opracować projekt, znaleźć partnerów i napisać zwycięski wniosek. Pozyskiwanie funduszy UE to niezwykle konkurencyjny proces. Dlatego wyjątkowy projekt jest absolutną koniecznością i niezbędne są tu umiejętności sprzedaży pomysłu fundatorom i znajomość kontekstu polityki UE. Wybierając firmę, dowiedz się czy ich oferta obejmuje identyfikację dotacji publicznych UE, rekrutację konsorcjum, pisanie ofert, wybór ekspertów, negocjacje z organami przyznającymi pomoc, budżetowanie, kontrolę jakości i realizację

Autor

Rafał Kwiecień

Redakcja szkola-lukasz.pl

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@szkola-lukasz.pl

Skorzystaj z naszego doświadczenia związanego ze wsparciem i rozwojem firm

Jak przygotować wniosek o dotacje unijne?
Jakie warunki trzeba spełniać ubiegając się o dofinansowanie?
W jaki sposób rozwinąć swój biznes?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko na naszym portalu