Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”

Innowacyjna gospodarka

Celem tego działania będzie budowanie innowacyjności polskich firm dzięki temu, że wykorzystywać się będzie rezultat prac prowadzonych w zakresie badania i rozwoju działalności gospodarczej. To kontynuacja działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pierwsza w Polsce instytucja, która wprowadza na rynek system wsparcia, który ma redukować formalności do minimum to NCBR. Chodzi o to, by ograniczyć czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. Wyniki pierwszego naboru pojawiły się w roku 2014. Dostajemy informację o tym, że podzielonych było 254 mln złotych na 115 różnych projektów w zakresie średnich i wysokich technologii.

Projekt - Szybka ścieżka

Adresatami konkursów w szybkiej ścieżce są firmy, które spełniają warunki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogli się będą ubiegać o dofinansowanie projektów, które obejmują realizację badań przemysłowych czy też prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą do rozwoju prowadzonej działalności oraz do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, które wpisywać się będzie w Krajową inteligentną specjalizację.

W nowej perspektywie na lata 2014 – 2020 mamy szacowaną alokację dla całego wsparcia w ramach poddziałania 1.1.1, które będzie na poziomie blisko 1,9 mld Euro. NCBR panuje uruchomienie w ramach tych środków także kolejnych konkursów, które są dedykowane przedsiębiorcom dużym oraz nowym firmom, które działają jako tak zwane start-upy.

Działalność gospodarcza

Kwota środków, która jest przeznaczona na dofinansowanie w ramach 2015 będzie sięgać w sumie około: 1 600 000 000 zł w tym: dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000 zł; dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 zł.

Kwota środków będzie podzielona na kolejne rudny aplikacyjne. O dofinansowanie w ramach konkursu będą się mogły starać wyłącznie takie firmy, które spełniają warunki stawiane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo możliwe jednak, że starać się o takie wsparcie będą różni przedsiębiorcy, ponieważ tak zwana szybka ścieżka jest w rzeczywistości niezwykle atrakcyjną propozycją i ułatwi walkę o środki z UE.

Autor

Joanna Guzy

Redakcja szkola-lukasz.pl

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@szkola-lukasz.pl

Skorzystaj z naszego doświadczenia związanego ze wsparciem i rozwojem firm

Jak przygotować wniosek o dotacje unijne?
Jakie warunki trzeba spełniać ubiegając się o dofinansowanie?
W jaki sposób rozwinąć swój biznes?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko na naszym portalu