Dotacje

Dotacje unijne dla firm

Mamy dla Was wpis, w którym mówimy o dotacjach dla Śląska na badania i rozwój oraz innowacje w firmie. Dofinansowanie jakie możemy zaproponować sięgnąć może nawet 80% kosztów przy minimalnej wartości 200 tysięcy złotych.

Co do maksymalnej wartości mamy następujące zasady:

• tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – 10 mln zł,

• wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – 5 mln zł.

• możliwe zaliczki

W ramach tego właśnie działania wsparcie będzie realizowane dla projektów, które polegają na tworzeniu albo rozwoju obecnej infrastruktury badawczo – rozwojowej w firmie. Wsparcie uzyskiwać będą również badania przemysłowe a także prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na teren Śląska. Wzmacnianie możliwości ma sprawić, że prace będą szły szybko do przodu.

Fundusze Europejskie

W ramach tego działania możliwe jest także wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury, które spełniać będą konkretne warunki:

• przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, poprzez wskazanie specjalizacji oraz celu/ów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

- projekt służy realizacji wskazanych badań.

Sukces zawodowy

Mamy również przewidziane wsparcie dla dużych firm pod warunkiem, że zapewniony będzie efekt dyfuzji działalności dla gospodarki. W przypadku dużych firm preferencje obejmują badania razem z MŚP. Projekty unijne Projekt musi być realizowany na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewniania, że pomoc będzie służyła województwo w momencie wypłaty środków oddział musi być na ternie Śląskiego. W ramach działania wspierane mają być takie przedsięwzięcia, które będą prowadzić do pierwszej fazy produkcji. Przez pierwszą produkcję trzeba rozumieć wdrożenia przemysłowe, które służą do zwiększenia skali działania. Obejmować będzie fazę testów a nie masową produkcję.

Dofinansowanie unijne

Projekt nie może się jednak składać wyłącznie z pierwszej fazy produkcji. Projekt musi być tak przygotowywany, że istnieć będzie tam wskazanie do prowadzenia dalszych faz w ramach prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac badania i rozwoju powinno polegać na zastosowaniu technologii dopasowanej do firmy. Warunkiem wsparcia dla prac badawczych będzie komercyjne wykorzystywanie w gospodarce. Po zakończeniu prac konieczne są odpowiednie analizy, które mają sprawdzić jak wygląda opłacalność tych wdrożeń w stosunku do wyników badań. Wyniki analizy są podstawą do określenia stopnia wykorzystywania efektów w gospodarce.

Autor

Joanna Guzy

Redakcja szkola-lukasz.pl

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@szkola-lukasz.pl

Skorzystaj z naszego doświadczenia związanego ze wsparciem i rozwojem firm

Jak przygotować wniosek o dotacje unijne?
Jakie warunki trzeba spełniać ubiegając się o dofinansowanie?
W jaki sposób rozwinąć swój biznes?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko na naszym portalu